Hachette с грижа за природата

Добри практики на Hachette за опазване на околната среда

Основната ни отговорност е намаляването на въздействието върху околната среда по време на производствените процеси. Устойчивостта за нас не е просто необходимост, но и невероятна възможност да създадем нови стратегии за развитие. Заедно с нашите доставчици, партньори и клиенти имаме силата да въведем решения за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и да се погрижим за опазването на планетата.

Подхождаме отговорно при разработването и усъвършенстването на нашите продукти

Работим с хартии и мастила, които не замърсяват природата
Хартията за изработване на списанията и книгите, които издаваме, техните картонени опаковки и кутии, рекламните им материали и класьори са направени от естествени материали и могат да бъдат рециклирани. Купуваме суровините от доказани производители и работим единствено със сертифицирани доставчици, спазващи стриктно всички стандарти за опазване на околната среда. В процеса на печатане използваме материали на водна основа, съдържащи изцяло биоразградими мастила, бои и багрила.

Свеждаме до минимум транспортирането на изданията при доставяне и логистика
Отпечатваме изданията си в Италия или на други места в Европа*, като се стараем, доколкото е възможно, да използваме най-близките печатници до местата за разпространяване. Така избягваме излишното транспортиране и складиране на продуктите. Обръщаме специално внимание на разработването на нови видове опаковки, намаляващи габаритите, теглото и обемите на продуктите за превозване. (*Някои от притурките към колекциите идват от Китай, Индия или Бангладеш).

Обръщаме изключително внимание на екологичния дизайн на нашите продукти
При създаване и пускане на пазара на нова колекционна поредица прилагаме най-съвременните регламенти и иновации. Включваме в производствения процес практики за екологична устойчивост и спазваме стандартите за качество и сигурност, регламентиращи нашите продукти. Снабдяваме се с материали от доставчици, сертифицирани като производители на продукти с ниско влияние върху околната среда. Стараем се да намаляваме използваните от нас опаковки и постоянно проучваме възможностите за замяна с нови и по-екологични видове. Целта ни е изцяло да заменим опаковките от пластмаса, останали в производството на притурки и добавки към периодичните издания, с такива от хартия и картон.

изираме процеса на дистрибуция

Поставили сме си цел да подобрим дистрибуцията на нашите продукти чрез оптимизиране на времето и сроковете за доставяне. Искаме да намалим времето за транспортиране, да избегнем складирането и презапасяването. Можете да ни помогнете да не разхищаваме ресурси, като купувате избраните артикули винаги от едно и също място или си направите онлайн абонамент. Така ще ни съдействате да подобрим производството, дистрибуцията и доставките до адрес на нашите колекционни издания. Заедно можем да избегнем ненужно влагане на време и средства.

Успяхме да въведем модел на ефективно управление, благодарение на който има изключително нисък процент на върнати непродадени броеве. Към днешна дата продадените издания на Hachette Fascicoli са между 75% и 80% от всички отпечатани и доставени.

Ние сме привърженици на кръговата икономика

Продукти, произведени да издържат във времето
Изработваме изделия, на които можете да се наслаждавате дълго. След края на полезния им живот те могат да бъдат и рециклирани.

Да рециклираме заедно! Вашата помощ е незаменима

Нашите опаковки от картон и хартия могат да се рециклират 100%. Пластмасовите опаковки, които използваме, също се рециклират 100%. Съветваме ви да се информирате как да изхвърляте опаковките във вашата държава, за да могат те да бъдат рециклирани. Запознайте се с правилата за разделно събиране на отпадъци. Такава информация обикновено е достъпна във всяка община.